Wales news

 • Tearfund Wales take the plastic pledge!

  The world we live in has a rubbish problem. And it’s harming those who live in poverty the most. Today, 2 billion people in the world’s poorest countries are living and working among piles of waste because their rubbish isn’t collected. That’s one in four people on the planet drinking polluted…

  Read more
 • Tearfund Cymru’n cymryd y llw plastig

  Mae sbwriel yn broblem i’n byd ni. A phobl sy’n byw mewn tlodi sy’n dioddef fwyaf. Heddiw, mae 2 biliwn o bobl yng ngwledydd tlotaf y byd yn byw ac yn gweithio ymhlith tomenni o wastraff am nad oes neb yn casglu eu sbwriel. Felly, mae un o bob pedwar o bobl y blaned yn yfed dŵr wedi’i lygru, yn…

  Darllen mwy
 • Press Release: West End singers launch 2019 UK tour in Wales

  Performers from London’s West End recently took to the stage in Wales to share their faith and use their talents to support the work of Christian relief and development agency Tearfund. The group, West End Has Faith, is embarking on a tour of cities across the country, performing songs from hit…

  Read more
 • Marathon a Mwy

  Un dyn. Deuddeng mis. Chwe marathon. Tri chyfandir. Cefnogwr yn rhedeg y ‘chwe ras fawr’ – Tearfund ar ei ennill. Mae Andrew Blair o dde Cymru wrth ei fodd yn wynebu her bob amser. Ond yn 2018 fe osododd her a hanner iddo’i hunan. ‘Rwy'n mwynhau rhedeg ac ro’n i wedi bod yn awyddus i redeg y 'chwe…

  Read more
 • St Dwynwen's Day

  This month, Gwenda Jenkins, who took part in a recent Tearfund Wales trip to Ethiopia, reflects on how the little word ‘love’ can have a big impact when it is put into action. On January 25 some of us in Wales celebrate Diwrnod Santes Dwynwen. It’s an opportunity to show our love for our ‘better…

  Read more
 • Dydd Santes Dwynwen

  Y tro hwn, mae Gwenda Jenkins, a fu ar daith i Ethiopia gyda Tearfund Cymru, yn ystyried pa mor bwerus yw’r gair bach ‘cariad’ o’i roi ar waith. Ar 25 Ionawr bob blwyddyn, mae rhai ohonom yng Nghymru’n dathlu Dydd Santes Dwynwen. Mae’n gyfle i ddangos ein cariad at ein gwŷr, ein gwragedd neu’n…

  Read more
 • Levelling the playing field

  Six thousand miles separate the beautiful valleys of south Wales from the stunning scenery of northern Peru. In many ways, it’s a very different way of life for children living in this mountainous district of Cajamarca. In a difficult climate, growing food can be tough, and malnutrition in children…

  Read more
 • Sicrhau maes chwarae gwastad

  Mae chwe mil o filltiroedd yn gwahanu cymoedd hardd de Cymru a golygfeydd trawiadol gogledd Periw. Mewn llawer o ffyrdd mae plant ardal fynyddig Cajamarca yn byw bywyd gwahanol iawn i blant Cymru. Mewn hinsawdd anodd, gall fod yn anodd tyfu bwyd ac mae diffyg maeth yn eithaf cyffredin mewn plant.…

  Read more
 • We shared coffee

  This week we’re marking National Poetry Day by sharing two poems written in English and Welsh by Fiona Michael, Team Leader for Tearfund Wales. Having visited Tearfund’s partners in Ethiopia, Fiona has experienced wonderful hospitality and the poem shares her reflections on friendship, hospitality…

  Read more