Cracers di-blastig i ginio

Gan Sarah Sutton

Rwy’n un o’r bobl ‘na sy’n bwyta’r un peth i ginio bob dydd ac ar un adeg ro’n i’n prynu yr un cracers bob tro. Maen nhw’n flasus iawn ond y broblem yw bod DWY haen o blastig un-tro o’u cwmpas. Ro’n i’n teimlo bod hynny’n ddiangen ac ro’n i’n benderfynol o wneud rhywbeth am y peth.

Felly, penderfynais mai fy Llw Plastig i fyddai gwneud fy nghracers fy hunan! Mae llawer o ryseitiau i’w gweld ar y we.

Erbyn hyn rwy’n gwneud cracers gyda blas tomatos heulsych a basil. Dyma’r cynhwysion:

  • blawd (o fag papur)
  • olew olewydd (o botel wydr)
  • tomatos heulsych (o jar wydr)
  • basil wedi’i dyfu gartref (mae gennym ni beth ar hyn o bryd)
  • ychydig o halen

Mae’n sicr yn ffordd rad o’u gwneud. Gallwch wneud tipyn ar y tro a’u rhewi i arbed amser. Roddais i luniau o fy nghracers ar y cyfryngau cymdeithasol ac fe ddangosodd nifer o bobl ddiddordeb yn y rysáit. Rwy wrth fy modd yn gweld syniadau di-blastig pobl eraill ar y cyfryngau cymdeithasol. Mae’n fy ysbrydoli i fod yn greadigol! Rwy’n awyddus i wneud mwy na dim ond cracers. Mae llawer o syniadau ar y rhyngrwyd ynglŷn â sut i wneud bwydydd hwylus drosoch eich hunan. Edrychwch i weld pa fwydydd y gallech chi eu gwneud er mwyn bod yn fwy #diblastig.

Wrth geisio sicrhau bod fy nheulu’n defnyddio llai o blastig un-tro, rwy’n ymateb yn uniongyrchol i’r hyn a welaf i yn y Beibl am gariad Duw at ei fyd a’i bobl, a’r cyfrifoldeb sydd arnom i ofalu am y byd a’r bobl. Rwy wrth fy modd â Salm 95:5, Fe sydd piau'r môr, am mai fe wnaeth ei greu; a'r tir hefyd, gan mai ei ddwylo fe wnaeth ei siapio.

Pan fydda i’n meddwl am ddwylo Duw yn gwneud y tir a’r môr, rwy’n gweld pa mor bwysig yw gofalu am y blaned a pheidio â’i llenwi â sbwriel. Dim ond un ydw i, ond os bydd pawb ohonom yn gwneud newidiadau bach, gallwn ofalu am fyd Duw a chael effaith enfawr.