Cymru - Wales


Welcome to Tearfund Wales!

We bring churches and individuals all over Wales together – to tackle poverty together. As a team. As a nation.

Find out some of the ways you – and your church – can get involved today.

Croeso i Tearfund Cymru!

Rydyn ni’n dod ag eglwysi ac unigolion ledled Cymru ynghyd – i daclo tlodi gyda’n gilydd. Fel tîm. Fel cenedl.

Dewch i ddarganfod rhai o’r ffyrdd y gallwch chi – a’ch eglwys – chwarae rhan heddiw.